ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان نوار زري ( روبان زري )
تاريخ به روز رسانی:   20:28   27/11/1397
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132100010 تماس حاصل نماييد.
نوار 3 ميل نقره اي 100 ياردي 
 رنگ:نقره اي
 طول:حدود 91 متر
 عرض:حدود 3 ميليمتر
نوار 3 ميل نقره اي 100 ياردي
کد: 18815
حاوی 1 طاقه
نوار 0.5 سانت نقره اي 
 رنگ:نقره اي
 طول:حدود 18 متر
 عرض:حدود 0.5 سانت
نوار 0.5 سانت نقره اي
کد: 11171
حاوی 3 طاقه
نوار 1 سانت نقره اي
 رنگ:نقره اي
 طول:حدود 18 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار 1 سانت نقره اي
کد: 17623
حاوی 1 طاقه
نوار 2 سانت نقره اي
 رنگ:نقره اي
 طول:حدود 18 متر
 عرض:حدود 2 سانت
نوار 2 سانت نقره اي
کد: 23863
حاوی 1 طاقه
نوار 2.5 سانت نقره اي
 رنگ:نقره اي
 طول:حدود 18 متر
 عرض:حدود 2.5 سانت
نوار 2.5 سانت نقره اي
کد: 14452
حاوی 1 طاقه
نوار 4 سانت نقره اي
 رنگ:نقره اي
 طول:حدود 18 متر
 عرض:حدود 4 سانت
نوار 4 سانت نقره اي
کد: 16434
حاوی 1 طاقه