ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان نوار زيگزاک ( زيگزال )
تاريخ به روز رسانی:   18:00   01/11/1396
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132200234 تماس حاصل نماييد.
 نوار زيکزاک باريک رنگي 
 رنگ:رنگبندي
 طول:حدود 12 متر
 عرض:حدود 0.5 سانت
نوار زيکزاک باريک رنگي
کد: 18223
حاوی 10 عدد
نوار زيکزاک رنگي 
 طول:حدود 125 متر
 عرض:حدود 1 سانت 
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک رنگي
کد: 28900
حاوی 5 عدد
 نوار زيکزاک باريک طلايي
 رنگ:طلايي
 طول:حدود 12 متر
 عرض:حدود 0.5 سانت
نوار زيکزاک باريک طلايي
کد: 18224
حاوی 10 عدد
نوار زيکزاک نقره اي 
 طول:حدود 125 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک نقره اي
کد: 20124
حاوی 5 عدد
نوار زيکزاک رنگي 
 رنگ:رنگبندي
 طول:حدود 33 متر
 عرض:حدود 0.5 سانت
نوار زيکزاک رنگي
کد: 23609
حاوی 1 طاقه
نوار زيکزاک سفيد 
 رنگ:سفيد
 طول:حدود 33 متر
 عرض:حدود 0.5 سانت
نوار زيکزاک سفيد
کد: 02362
حاوی 1 طاقه
نوار زيکزاک طلايي 
 طول:حدود 125 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک طلايي
کد: 14935
حاوی 5 عدد
نوار زيکزاک مشکي 
 رنگ:مشکي
 طول:حدود 33 متر
 عرض:حدود 0.5 سانت
نوار زيکزاک مشکي
کد: 23610
حاوی 1 طاقه
 نوار زيکزاک رنگي 
 رنگ:آبي کاربني
 طول:حدود 125 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک رنگي
کد: 21040
حاوی 5 عدد
 نوار زيکزاک رنگي 
 رنگ:قرمز
 طول:حدود 125 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک رنگي
کد: 22590
حاوی 5 عدد
 نوار زيکزاک رنگي 
 رنگ:آبي روشن يا آسماني
 طول:حدود 125 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک رنگي
کد: 02260
حاوی 5 عدد
 نوار زيکزاک رنگي 
 رنگ:سبز سيدي
 طول:حدود 125 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک رنگي
کد: 22591
حاوی 5 عدد