ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان نوار زيگزاک ( زيگزال )
تاريخ به روز رسانی:   19:28   25/07/1397
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132100010 تماس حاصل نماييد.
 نوار زيکزاک باريک رنگي 
 رنگ:رنگبندي
 طول:حدود 12 متر
 عرض:حدود 0.5 سانت
نوار زيکزاک باريک رنگي
کد: 18223
حاوی 10 عدد
 نوار زيکزاک باريک طلايي
 رنگ:طلايي
 طول:حدود 12 متر
 عرض:حدود 0.5 سانت
نوار زيکزاک باريک طلايي
کد: 18224
حاوی 10 عدد
نوار زيکزاک پهن آبي شالي 
 رنگ:آبي شالي
 طول:حدود 25 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک پهن آبي شالي
کد: 16631
حاوی 5 عدد
نوار زيکزاک پهن نوک مدادي
 رنگ:نوک مدادي
 طول:حدود 25 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک پهن نوک مدادي
کد: 16647
حاوی 5 عدد
نوار زيکزاک پهن آبي فيروزه اي
 رنگ:آبي فيروزه اي
 طول:حدود 125 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک پهن آبي فيروزه اي
کد: 02260
حاوی 5 عدد
نوار زيکزاک پهن طلايي 
 طول:حدود 125 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک پهن طلايي
کد: 14935
حاوی 5 عدد
 نوار زيکزاک پهن هفت رنگ 3
 رنگ:هفت رنگ
 طول:حدود 125 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک پهن هفت رنگ 3
کد: 21040
حاوی 5 عدد
نوار زيکزاک پهن نقره اي 
 طول:حدود 125 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک پهن نقره اي
کد: 20124
حاوی 5 عدد
نوار زيکزاک رنگي پهن 
 طول:حدود 125 متر
 عرض:حدود 1 سانت 
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک رنگي پهن
کد: 28900
حاوی 5 عدد
نوار زيکزاک پهن قرمز
 رنگ:قرمز
 طول:حدود 125 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک پهن قرمز
کد: 16614
حاوی 5 عدد
نوار زيکزاک پهن مشکي طلايي
 رنگ:مشکي
 طول:حدود 125 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک پهن مشکي طلايي
کد: 16615
حاوی 5 عدد