ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان لوازم کچه دوزي
تاريخ به روز رسانی:   18:00   02/02/1397
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132200234 تماس حاصل نماييد.
برس کچه دوزي کوچک 
 تعداد: 1 عدد
برس کچه دوزي کوچک
کد: 27124
حاوی 1 عدد
برس کچه دوزي بزرگ 
 تعداد: 1 عدد
برس کچه دوزي بزرگ
کد: 24475
حاوی 1 عدد
سوزن کچه دوزي 7 سوزنه 
 تعداد: 1 عدد
 طول:حدود 9 سانت
سوزن کچه دوزي 7 سوزنه
کد: 11510
حاوی 1 عدد
سوزن کچه دوزي 3 سوزنه 
 تعداد: 1 عدد
 طول:حدود 15 سانت
سوزن کچه دوزي 3 سوزنه
کد: 11508
حاوی 1 عدد
سوزن کچه دوزي تک سوزنه 
 تعداد: 1 عدد
 طول:حدود 15 سانت
سوزن کچه دوزي تک سوزنه
کد: 11507
حاوی 1 عدد
سوزن يدک کچه دوزي 
 تعداد:7 عدد
 طول:حدود 8 سانت
 ضخامت:حدود 1.2 ميليمتر
سوزن يدک کچه دوزي
کد: 14762
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 2000 نسکافه اي سوخته
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:کرم خاکي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 2000 نسکافه اي سوخته
کد: 02351
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 1422 گلبهي تيره
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:گلبهي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 1422 گلبهي تيره
کد: 13458
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 3133 آبي روشن
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:آبي روشن يا آسماني
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 3133 آبي روشن
کد: 13459
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 280 سبزآبي روشن
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:سبزآبي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 280 سبزآبي روشن
کد: 13472
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 5875 سرخ آبي 
 تعداد:1 بسته
 رنگ:سرخابي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 5875 سرخ آبي
کد: 14285
حاوی 1 بسته
الياف کچه کالباسي روشن 
 تعداد:1 بسته
 رنگ:کالباسي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه کالباسي روشن
کد: 27798
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 188 بادمجاني
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:بادمجاني
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 188 بادمجاني
کد: 23502
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 2387 صورتي روشن
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:صورتي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 2387 صورتي روشن
کد: 23506
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 3323 آبي فيروزه اي
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:آبي فيروزه اي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 3323 آبي فيروزه اي
کد: 23508
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 219 کرم
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:کرم
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 219 کرم
کد: 23513
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 1291 مغز پسته اي
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:سبز پسته اي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 1291 مغز پسته اي
کد: 02352
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 3196 آبي کاربني
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:بنفش
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 3196 آبي کاربني
کد: 23512
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 1256 آبي آسماني
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:آبي روشن يا آسماني
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 1256 آبي آسماني
کد: 23517
حاوی 1 بسته
 الياف کچه دوزي 217 مشکي
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:مشکي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 217 مشکي
کد: 23519
حاوی 1 بسته
«  2  1