ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان لوازم کچه دوزي
تاريخ به روز رسانی:   20:28   27/11/1397
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132100010 تماس حاصل نماييد.
سوزن کچه دوزي 7 سوزنه 
 تعداد: 1 عدد
 طول:حدود 9 سانت
سوزن کچه دوزي 7 سوزنه
کد: 11510
حاوی 1 عدد
الياف کچه ياسي
 تعداد:1 طاقه
 رنگ:ياسي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه ياسي
کد: 15939
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي سبز آبي
 تعداد:1 طاقه
 رنگ:سبزآبي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي سبز آبي
کد: 15956
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي آبي کاربني
 تعداد:1 طاقه
 رنگ:آبي کاربني
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي آبي کاربني
کد: 15957
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي کله غازي تيره
 تعداد:1 طاقه
 رنگ:سبز کله غازي 
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي کله غازي تيره
کد: 15959
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي آبي شالي
 تعداد:1 طاقه
 رنگ:آبي شالي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي آبي شالي
کد: 15962
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 208 سفيد
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:سفيد
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 208 سفيد
کد: 23534
حاوی 1 بسته
سوزن يدک کچه دوزي 
 تعداد:7 عدد
 طول:حدود 8 سانت
 ضخامت:حدود 1.2 ميليمتر
سوزن يدک کچه دوزي
کد: 14762
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 3133 آبي روشن
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:آبي آسماني روشن
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 3133 آبي روشن
کد: 13459
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 10167 نوک مدادي
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:نوک مدادي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 10167 نوک مدادي
کد: 13470
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 5875 سرخابي 
 تعداد:1 بسته
 رنگ:سرخابي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 5875 سرخابي
کد: 14285
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 4409 مسي 
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:مسي
الياف کچه دوزي 4409 مسي
کد: 00259
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 1380 خردلي 
 تعداد: 1 عدد
الياف کچه دوزي 1380 خردلي
کد: 02581
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 999 زرشکي تيره 
 تعداد:1 بسته
 رنگ:زرشکي
 طول:حدود 2.5 متر
الياف کچه دوزي 999 زرشکي تيره
کد: 26706
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 190 سبز انتظامي 
 تعداد:1 بسته
 رنگ:سبز انتظامي
 طول:حدود 2.5 متر
الياف کچه دوزي 190 سبز انتظامي
کد: 02672
حاوی 1 بسته
الياف کچه کالباسي روشن 
 تعداد:1 بسته
 رنگ:کالباسي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه کالباسي روشن
کد: 27798
حاوی 1 بسته
الياف کچه 2250 کرم روشن 
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:کرم
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه 2250 کرم روشن
کد: 02831
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي ارغواني تيره 6964
 تعداد:1 بسته
 رنگ:ارغواني
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي ارغواني تيره 6964
کد: 11399
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 188 بنفش تيره
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:بنفش تيره
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 188 بنفش تيره
کد: 23502
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 1754 سبز سيدي
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:سبز سيدي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 1754 سبز سيدي
کد: 23504
حاوی 1 بسته
«  2  1