ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان لوازم کچه دوزي
تاريخ به روز رسانی:   08:14   26/09/1397
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132100010 تماس حاصل نماييد.
برس کچه دوزي کوچک 
 تعداد: 1 عدد
برس کچه دوزي کوچک
کد: 27124
حاوی 1 عدد
سوزن کچه دوزي 7 سوزنه 
 تعداد: 1 عدد
 طول:حدود 9 سانت
سوزن کچه دوزي 7 سوزنه
کد: 11510
حاوی 1 عدد
سوزن کچه دوزي 3 سوزنه 
 تعداد: 1 عدد
 طول:حدود 15 سانت
سوزن کچه دوزي 3 سوزنه
کد: 11508
حاوی 1 عدد
الياف کچه ياسي
 تعداد:1 طاقه
 رنگ:ياسي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه ياسي
کد: 15939
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي صورتي
 تعداد:1 طاقه
 رنگ:صورتي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي صورتي
کد: 15948
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي بادمجاني روشن
 تعداد:1 طاقه
 رنگ:بادمجاني روشن
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي بادمجاني روشن
کد: 15953
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي سبزسيدي روشن
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:سبز سيدي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي سبزسيدي روشن
کد: 15955
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي سبز آبي
 تعداد:1 طاقه
 رنگ:سبزآبي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي سبز آبي
کد: 15956
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي آبي کاربني
 تعداد:1 طاقه
 رنگ:آبي کاربني
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي آبي کاربني
کد: 15957
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي کله غازي تيره
 تعداد:1 طاقه
 رنگ:سبز کله غازي 
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي کله غازي تيره
کد: 15959
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي قرمز
 تعداد:1 طاقه
 رنگ:قرمز
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي قرمز
کد: 15961
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي آبي شالي
 تعداد:1 طاقه
 رنگ:آبي شالي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي آبي شالي
کد: 15962
حاوی 1 بسته
سوزن يدک کچه دوزي 
 تعداد:7 عدد
 طول:حدود 8 سانت
 ضخامت:حدود 1.2 ميليمتر
سوزن يدک کچه دوزي
کد: 14762
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 1422 گلبهي تيره
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:گلبهي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 1422 گلبهي تيره
کد: 13458
حاوی 1 بسته
 الياف کچه دوزي 1381 سبز فسفري 
 تعداد: 1 عدد
الياف کچه دوزي 1381 سبز فسفري
کد: 25803
حاوی 1 بسته
 الياف کچه دوزي 999 زرشکي تيره 
 تعداد:1 بسته
 رنگ:زرشکي
 طول:حدود 2.5 متر
الياف کچه دوزي 999 زرشکي تيره
کد: 26706
حاوی 1 بسته
 الياف کچه دوزي 1873 سبز لجني 
 تعداد:1 بسته
الياف کچه دوزي 1873 سبز لجني
کد: 26708
حاوی 1 بسته
 الياف کچه دوزي 1754 سبز سيدي
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:سبز سيدي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 1754 سبز سيدي
کد: 23504
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 3655 گلبهي مات
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:گلبهي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 3655 گلبهي مات
کد: 23510
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 3196 آبي کاربني
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:بنفش
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 3196 آبي کاربني
کد: 23512
حاوی 1 بسته
«  2  1