ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان لوازم بدليجات
تاريخ به روز رسانی:   13:38   25/12/1396
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132200234 تماس حاصل نماييد.
پروانه فلزي طلايي ريز بسته اي 
 تعداد:حدود 1500 عدد
 رنگ:طلايي
 وزن:حدود 250 گرم
پروانه فلزي طلايي ريز بسته اي
کد: 28111
حاوی 1 بسته
سکه دوختني نقره اي سايز 20
 تعداد:حدود 450 عدد
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 250 گرم
سکه دوختني نقره اي سايز 20
کد: 28632
حاوی 1 بسته
سکه دوختني نقره اي سايز 15
 تعداد:حدود 480 عدد
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 250 گرم
سکه دوختني نقره اي سايز 15
کد: 28633
حاوی 1 بسته
سکه دوختني نقره اي سايز 18
 تعداد:حدود 300 عدد
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 250 گرم
سکه دوختني نقره اي سايز 18
کد: 28634
حاوی 1 بسته
سکه دوختني نقره اي سايز 25
 تعداد:حدود 250 عدد
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 250 گرم
سکه دوختني نقره اي سايز 25
کد: 28636
حاوی 1 بسته
سکه دوختني نقره اي طرح دار 
 تعداد:حدود 900 عدد
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 250 گرم
سکه دوختني نقره اي طرح دار
کد: 28638
حاوی 1 بسته
پلاک خام زرد قلم 
 تعداد: 10 عدد
پلاک خام زرد قلم
کد: 28724
حاوی 1 بسته
حلقه طلايي سايز 3
 تعداد:حدود 1650 عدد
 رنگ:طلايي
 وزن:حدود 100 گرم
حلقه طلايي سايز 3
کد: 18450
حاوی 1 بسته
حلقه نقره اي سايز 1
 تعداد:حدود 2200 عدد
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 100 گرم
حلقه نقره اي سايز 1
کد: 18453
حاوی 1 بسته
حلقه نقره اي سايز 2
 تعداد:حدود 1700 عدد 
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 100 گرم
حلقه نقره اي سايز 2
کد: 18454
حاوی 1 بسته
لوازم بدليجات ( مهره طلايي )
 تعداد:حدود 40 عدد
 رنگ:طلايي
 وزن:حدود 20 گرم
لوازم بدليجات ( مهره طلايي )
کد: 28883
حاوی 1 بسته
سکه تزئيني نقره اي سايز 4
 تعداد:حدود 500 عدد
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 250 گرم
سکه تزئيني نقره اي سايز 4
کد: 25176
حاوی 1 بسته
سکه تزئيني نقره اي سايز 2
 تعداد:حدود 900 عدد
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 250 گرم
سکه تزئيني نقره اي سايز 2
کد: 25174
حاوی 1 بسته
سکه تزئيني نقره اي سايز 1
 تعداد:حدود2000 عدد
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 250 گرم
سکه تزئيني نقره اي سايز 1
کد: 25173
حاوی 1 بسته
قفل طوطي طلايي 
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:طلايي
 وزن:حدود 30 گرم
قفل طوطي طلايي
کد: 12730
حاوی 1 بسته
سنجاق شينيون خام نقره اي 
 تعداد: حدود 50 عدد
سنجاق شينيون خام نقره اي
کد: 12325
حاوی 1 بسته
قفل طوطي درشت زرد قلم 
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:زرد قلم
 وزن:حدود 30 گرم
قفل طوطي درشت زرد قلم
کد: 18228
حاوی 1 بسته
حلقه نقره اي سايز 3
 تعداد:حدود 1700 عدد 
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 100 گرم
حلقه نقره اي سايز 3
کد: 18455
حاوی 1 بسته
لوازم بدليجات ( پشت گوشواره ) 
 تعداد:حدود 200 عدد
 رنگ:طلايي
 وزن:حدود 20 گرم
لوازم بدليجات ( پشت گوشواره )
کد: 25826
حاوی 1 بسته
قفل طوطي نقره اي 
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 30 گرم
قفل طوطي نقره اي
کد: 21546
حاوی 1 بسته
«  2  1