ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان نخ کوبلن / نخ گلدوزي
تاريخ به روز رسانی:   19:08   27/04/1397
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132200234 تماس حاصل نماييد.
 نخ گلدوزي 24 تايي زرشکي 814
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:زرشکي
نخ گلدوزي 24 تايي زرشکي 814
کد: 11675
حاوی 1 بسته
 نخ گلدوزي 24 تايي آبي فيروزه اي 3846
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:آبي فيروزه اي
نخ گلدوزي 24 تايي آبي فيروزه اي 3846
کد: 11677
حاوی 1 بسته
 نخ گلدوزي 24 تايي آبي شالي 796
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:آبي شالي
نخ گلدوزي 24 تايي آبي شالي 796
کد: 11678
حاوی 1 بسته
 نخ گلدوزي 24 تايي صورتي روشن 819
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:صورتي
نخ گلدوزي 24 تايي صورتي روشن 819
کد: 11681
حاوی 1 بسته
نخ کوبلن رنگي بسته اي 
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:رنگبندي
 طول:حدود 8 متر
نخ کوبلن رنگي بسته اي
کد: 29505
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي زرد 444
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:زرد
نخ گلدوزي 24 تايي زرد 444
کد: 24180
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سفيد 5200
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سفيد
نخ گلدوزي 24 تايي سفيد 5200
کد: 22112
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي مشکي 310
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:مشکي
نخ گلدوزي 24 تايي مشکي 310
کد: 24177
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سبز بنتون 3851
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سبز بنتون
نخ گلدوزي 24 تايي سبز بنتون 3851
کد: 13385
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي ارغواني 718
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:ارغواني
نخ گلدوزي 24 تايي ارغواني 718
کد: 15739
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي صورتي روشن 605
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:صورتي
نخ گلدوزي 24 تايي صورتي روشن 605
کد: 15945
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي آبي فيروزه اي 996
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:آبي فيروزه اي
نخ گلدوزي 24 تايي آبي فيروزه اي 996
کد: 15967
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي فيلي 3021 
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:نوک مدادي
نخ گلدوزي 24 تايي فيلي 3021
کد: 22095
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي قهوه اي 938
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:قهوه اي
نخ گلدوزي 24 تايي قهوه اي 938
کد: 22102
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي شيري 712
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:شيري
نخ گلدوزي 24 تايي شيري 712
کد: 13369
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي آبي 995
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:آبي
نخ گلدوزي 24 تايي آبي 995
کد: 01338
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي زرد 972
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:زرد تيره
نخ گلدوزي 24 تايي زرد 972
کد: 13546
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي آبي آسماني 809
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:آبي روشن يا آسماني
نخ گلدوزي 24 تايي آبي آسماني 809
کد: 14576
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي آبي نفتي 803
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:آبي نفتي
نخ گلدوزي 24 تايي آبي نفتي 803
کد: 14627
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سبز سيدي 699
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سبز سيدي
نخ گلدوزي 24 تايي سبز سيدي 699
کد: 01457
حاوی 1 جعبه
«  2  1