ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان نخ کوبلن / نخ گلدوزي
تاريخ به روز رسانی:   18:38   30/10/1397
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132100010 تماس حاصل نماييد.
نخ گلدوزي 24 تايي زرشکي 814
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:زرشکي
نخ گلدوزي 24 تايي زرشکي 814
کد: 11675
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي کرم 739
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:کرم
نخ گلدوزي 24 تايي کرم 739
کد: 11676
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي نارنجي 947
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:نارنجي
نخ گلدوزي 24 تايي نارنجي 947
کد: 11679
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي ياسي تيره 155
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:ياسي تيره
نخ گلدوزي 24 تايي ياسي تيره 155
کد: 16351
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي بنفش 3837
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:بنفش
نخ گلدوزي 24 تايي بنفش 3837
کد: 16352
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي شيري 746
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:شيري
نخ گلدوزي 24 تايي شيري 746
کد: 16353
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي قرمز تيره 321
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:قرمز تيره
نخ گلدوزي 24 تايي قرمز تيره 321
کد: 16358
حاوی 1 بسته
نخ کوبلن رنگي بسته اي 
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:رنگبندي
 طول:حدود 8 متر
نخ کوبلن رنگي بسته اي
کد: 29505
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي ياسي 211
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:ياسي
نخ گلدوزي 24 تايي ياسي 211
کد: 19123
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي سرمه اي 939
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سرمه اي
نخ گلدوزي 24 تايي سرمه اي 939
کد: 19124
حاوی 1 بسته
نخ کوبلن شيري بسته اي 
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:شيري
نخ کوبلن شيري بسته اي
کد: 15914
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي شيري EORU
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:شيري
نخ گلدوزي 24 تايي شيري EORU
کد: 16374
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي گلبهي 351
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:گلبهي
نخ گلدوزي 24 تايي گلبهي 351
کد: 01460
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي قرمز روشن 891
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:قرمز روشن
نخ گلدوزي 24 تايي قرمز روشن 891
کد: 16366
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي خردلي 3852
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:خردلي
نخ گلدوزي 24 تايي خردلي 3852
کد: 16367
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سرخابي 150
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سرخابي
نخ گلدوزي 24 تايي سرخابي 150
کد: 16368
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي زرد ليمويي 445
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:زرد ليمويي
نخ گلدوزي 24 تايي زرد ليمويي 445
کد: 16369
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سبز 702
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سبز
نخ گلدوزي 24 تايي سبز 702
کد: 16373
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي زرد 307
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:زرد
نخ گلدوزي 24 تايي زرد 307
کد: 28649
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سبز روشن 907
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سبز روشن
نخ گلدوزي 24 تايي سبز روشن 907
کد: 28652
حاوی 1 جعبه
«  2  1