ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان کاغذ الگو / کاربن /کاغذ کشي و رنگي
تاريخ به روز رسانی:   18:37   03/07/1397
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132100010 تماس حاصل نماييد.
کاربن
کاربن
مشاهده اجزاء (4)
کاغذ رنگي و مقوا رنگي و کاغذ کشي
کاغذ رنگي و مقوا رنگي و کاغذ کشي
مشاهده اجزاء (7)
نايلون الگو 
 تعداد: 1 عدد
  طول:حدود 10 متر
  عرض:حدود 70 سانت
نايلون الگو
کد: 30307
حاوی حدود 10 متر
کاغذ برش سفيد
 تعداد:حدود 30 عدد
  طول:حدود 100 سانت
  عرض:حدود 70 سانت
کاغذ برش سفيد
کد: 08505
حاوی حدود 2 کيلو
کاغذ پوستي 
 تعداد: حدود 50 عدد
  طول:حدود 100 سانت
  عرض:حدود 70 سانت
کاغذ پوستي
کد: 23875
حاوی حدود 1.5 کيلو
کاغذ برش سفيد بند شده
 تعداد:حدود 500 عدد
  طول:حدود 100 سانت
  عرض:حدود 70 سانت
کاغذ برش سفيد بند شده
کد: 20546
حاوی 1 بند