ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان خط کش
تاريخ به روز رسانی:   18:27   27/10/1396
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132200234 تماس حاصل نماييد.
خط کش شمشيري 60 سانت (110)
 تعداد: 3 عدد
  طول:حدود 60 سانت
خط کش شمشيري 60 سانت (110)
کد: 10675
حاوی 3 عدد
خط کش گرزي چاپي زمرد (109)
 تعداد: 3 عدد
  طول:حدود 60 سانت
خط کش گرزي چاپي زمرد (109)
کد: 30651
حاوی 3 عدد
خط کش فلزي 20 سانت 
 تعداد: 12 عدد
  طول:حدود 20 سانت
خط کش فلزي 20 سانت
کد: 14645
حاوی 12 عدد
خط کش 100 سانت چاپي 
 تعداد: 1 عدد
  طول:حدود 100 سانت
خط کش 100 سانت چاپي
کد: 17625
حاوی 1 عدد
خط کش فلزي 50 سانت 
 تعداد:حدود 20 عدد
  طول:حدود 50 سانت
خط کش فلزي 50 سانت
کد: 12269
حاوی 20 عدد
خط کش منحني مولر  (114)
 تعداد: 3 عدد
  طول:حدود 60 سانت
خط کش منحني مولر (114)
کد: 29461
حاوی 3 عدد
خط کش فلزي 50 سانت ضخيم اعلا
 تعداد: 12 عدد
  طول:حدود 50 سانت
خط کش فلزي 50 سانت ضخيم اعلا
کد: 11223
حاوی 12 عدد